Crèdits
Aquest mapa ha estat elaborat a partir dels continguts aportats pel Pla UdG Saludable i sobre la plataforma SIGTE Maps Cloud del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona

Avís legal

Existeixen drets de propietat intel•lectual sobre els continguts mostrats en aquest mapa la responsabilitat dels quals corresponen al investigador de la Universitat de Girona que el promou. El SIGTE de la Universitat de Girona no es fa responsable dels continguts mostrats sobre la plataforma SIGTE Maps Cloud.